Klinik, Online & Skov

I klinikken, online el. i naturen

tre forskellige måder at mødes på, hvor alle har deres særlige fordele og muligheder.

At være i klinikken eller ses online har de fleste nok en forestilling om hvordan foregår. Men at sidde i naturen og have sessioner er nok lidt uvandt.

De individuelle forløb i naturen
Er som udgangspunkt en helt almindelig session hvor vi sidder og snakker. Naturen kan så inddrages på forskellige måder, hvis det passer ind.
Det foregår enten i Dyrehaven eller i og omkring Hareskoven.

Gruppe forløbene i naturen

Er baseret på samspillet mellem fællesskabet, inddragelse af naturen og et fælles tema.


Naturen kan noget!

Forskning har vist, at vores trivsel forbedres markant, når vi tilbringer tid i naturen, og at det afspejler sig i en reducering af stress, angst og depression, samtidig med at vores opfattelse af livskvalitet og selvværd styrkes.

HVOR

Jeg har terapi og coaching både i klinikken på Østerbro,

som online sessioner

eller i skoven, der som udgangspunkt er

Dyrehaven, Hareskoven og omkring Furesøen.
Andet kan også aftales.