Profil

PROFIL1993 færdiggjorde jeg min psykologi-uddannelse på Københavns universitet som Cand. Psych.

Autoriseret som psykolog i 2003. Aut. Cand. Psych. .

Overenskomst med sygesikringen i 2005.

I bestyrelsen i Psykologfagligt Selskab For Klinisk Hypnose, 2004-2010.

Beskæftiget mig i tre år med rekruttering ifm. pilotudvælgelse til jagerpilot.

Været tilknyttet frivillige rådgivninger som SR-Bistand og Sct. Nikolai Tjenesten.

Arbejdet med familier og unge som konsulent for div. kommuner.

Involveret i delfinterapi og forskning.

Tilknyttet Falck som krisepsykolog.

Psykolog for "Center For Stress".

Haft div. konsulentopgaver i forbindelse med TV- og bogproduktioner.

Arbejdet med ide'udvikling og projektstyring i forbindelse med etablering af delfinarier her som i udlandet.

Holdt foredrag og kurser der omhandlede delfinterapi, påvirkning af hjernen, hjernebølger, mindfulness, multidimensionel virkelighed, personlig udvikling, glæde og positive tilgange til livet, at finde sin vej m.m.

De sidste 4 år haft nyuddannede psykologer under mine vinger som praksiskandidater i den psykologiske klinik.


Uddannet i naturterapi for individuelle og grupper